10th Tamil test8

10th Tamil lesson8 test

Congratulations - you have completed 10th Tamil lesson8 test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
'அறம் அறக்கண்ட நெறிமான் அவையம்' என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்ற நூல் எது?
A
நற்றிணை
B
புறநானூறு
C
அகநானூறு
D
கலித்தொகை
Question 2
“நதிவெள்ளம் காய்ந்து விட்டால் நதிசெய்த குற்றம் இல்லை விதிசெய்த குற்றம் இன்றி வேறு - யாரம்மா" என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார்?
A
கண்ணதாசன்
B
நாராயணகவி
C
மருதகாசி
D
சுந்தரனார்
Question 3
சிலப்பதிகாரத்திலும் மணிமேகலையிலும் அமைந்த பாவினம் ?
A
அகவற்பா
B
வெண்பா
C
வஞ்சிப்பா
D
கலிப்பா
Question 4
ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் ________ இலக்கியங்களாக உள்ளது?
A
போர்
B
வீரம்
C
கொடை
D
அறம்
Question 5
“நதியின் பிழையன்று நறும்புனலின்மை அன்றே" என்ற வரியை கூறியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
கண்ணதாசன்
C
பாரதிதாசன்
D
கம்பன்
Question 6
உலகமே வறுமையுற்றாலும் கொடுப்பவன் அதியன் என்றவர் யார்?
A
ஒளவையார்
B
பெரும்பதுமனார்
C
பொய்கையார்
D
புல்லங்காடனார்
Question 7
பிரான்மலை (பறம்பு மலை) எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?
A
சேலம்
B
சிவகங்கை
C
மதுரை
D
திருச்சி
Question 8
திரைப்படப்பாடல்கள் வழியாக எளிய முறையில் 'மெய்யியலை' மக்களிடையே கொண்டு சேர்த்தவர் யார்?
A
சுந்தரனார்
B
மருதகாசி
C
செல்லப்பா
D
கண்ணதாசன்
Question 9
"தன்னை நாடி வந்த பரிசிலன் பொருள் பெறாமல் திரும்புவது தான் நாட்டை இழந்த துன்பத்தைவிடப் பெருந்துன்பம் எனக் குமணன் வருந்தியதாக" கூறியவர் யார்?
A
பெருந்தலைச் சாத்தனார்
B
மூவாதியார்
C
பரணர்
D
மாறன் பொறையனார்
Question 10
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மலரும் மலர் எது? 
A
செண்பகம்
B
குறிஞ்சி
C
பிரம்ம கமலம்
D
அனைத்தும்
Question 11
“அறமும் அரசியலும்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
A
அபி
B
கண்ணதாசன்
C
மு. வரதராசனார்
D
உதயமூர்த்தி
Question 12
மூன்று அடி முதல் எழுதுபவர் மனநிலைக்கேற்ப அமைவது எவ்வகை பா ஆகும்
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
வஞ்சிப்பா
D
கலிப்பா
Question 13
 
A
3 1 4 2
B
1 2 3 4
C
4 3 2 1
D
3 1 2 4
Question 14
"எண்ணங்கள்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
பாரதிதாசன்
B
பாரதியார்
C
மு. வரதராசனார்
D
எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி
Question 15
வழங்குவதற்குப் பொருள் உள்ளதா? என்று கூடப் பார்க்காமல் கொடுக்கும் பிடவூர்கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தனை பாராட்டியவர்?
A
அகத்தியர்
B
நக்கீரர்
C
கூத்தனார்
D
பொய்கையார்
Question 16
நாளுக்கு ஒருமுறை மலரும் மலர் எது?
A
செண்பகம்
B
குறிஞ்சி
C
பிரம்ம கமலம்
D
அனைத்தும்
Question 17
வெண்பா எத்தனை வகைப்படும்? 
A
இரண்டு
B
மூன்று
C
நான்கு
D
ஐந்து
Question 18
“கோடையிலே இளைப்பாற்றிக் கொள்ளும்வகை கிடைத்த குளிர்தருவே தருநிழலே நிழல்கனித்த தனியே" என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார்?
A
பாரதிதாசன்
B
பாரதியார்
C
கண்ணதாசன்
D
வள்ளலார்
Question 19
17ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த மன்னன் மக்களுக்குக் கொடை அளிப்பது போன்ற சுவரோவியம் எங்குள்ளது?
A
சிதம்பரம்
B
விருதாச்சலம்
C
திட்டக்குடி
D
வெப்பூர்
Question 20
அரசன் அறநெறியில் ஆட்சி செய்வதற்கு அமைச்சரும் உதவினார் என்று 'நன்றும் தீதும் ஆய்தலும் அன்பும் அறனும் காத்தலும் அமைச்சர் கடமை' என்று கூறும் நூல் எது?
A
திருக்குறள்
B
மதுரைக்காஞ்சி
C
ஆசாரக்கோவை
D
ஏலாதி
Question 21
ஈற்றுச்சீர் நாள், மலர், காசு, பிறப்பு என்னும் வாய்ப்பாட்டில் முடிவது எவ்வகை பா ஆகும்?
A
வஞ்சிப்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிப்பா
D
வெண்பா
Question 22
இயற்சீர் வெண்டளை, வெண்சீர் வெண்டளை மட்டும் பயின்று வரும் பா வகை எது?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிப்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 23
   
A
1 2 3 4
B
4 3 2 1
C
4 3 1 2
D
3 4 2 1
Question 24
"வள்ளலின் பொருள் இரவலின் பொருள். வள்ளலின் வறுமை இரவலினின் வறுமை" என்று கூறியவர் யார்?
A
முள்ளியார்
B
பெரும்பதுமனார்
C
கூத்தனார்
D
பொய்கையார்
Question 25
“இரவலர் வராவிட்டாலும் அவர்களைத் தேடி வரவழைத்தல்” யாருடைய இயல்பு என்று நச்செள்ளையார் கூறுகிறார்?
A
ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன்
B
பெருஞ்சாத்தன்
C
பேகன்
D
பாரி
Question 26
கண்ணதாசனின் இயற்பெயர் என்ன?
A
சுப்பையா
B
முத்தையா
C
துரைராசு
D
சுப்புரத்தினம்
Question 27
பௌத்த சமயத்தத்துவத்தின் ஒரு பிரிவில் இருந்து உருவானதே _____ தத்துவம் ஆகும்?
A
சமணம்
B
தாவோயிசம்
C
கான்பியூசியம்
D
ஜென்
Question 28
கடையெழுவள்ளல்களின் கொடைப் பெருமை எந்தெந்த நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது?
A
சிறுபாணாற்றுப்படை, பெருஞ்சித்திரனார்பாடல்
B
நெடுநல்வாடை, முல்லைப்பாட்டு
C
பழமொழி நானூறு, பதிற்றுப்பத்து
D
மதுரைக்காஞ்சி, முல்லைப்பாட்டு
Question 29
சங்க இலக்கியத்தைப் பற்றி 'கவிதை வாழ்க்கையின் திறனாய்வு' என்று கூறியவர் யார்?
A
ஆர்னால்டு
B
போப்
C
அயோத்திதாசர்
D
ஆறுமுக நாவலர்
Question 30
சங்கப் பாக்களில் அறம் பற்றிய அறிவுரைகள் பெரும்பாலும் யாரை முதன்மைப்படுத்தியே கூறப்பட்டு இருக்கிறது? 
A
அமைச்சர்கள்
B
மக்கள்கள்
C
அரசர்கள்
D
வீரர்கள்
Question 31
ஈரசைச் சீர் மிகுதியாகவும், காய்ச்சீர் குறைவாகவும் பயின்று வரும் பா வகை எது?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிப்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 32
ஈயாமை இழிவு, இரப்போர்க்கு ஈயாது வாழ்தலை விட உயிரை விட்டுவிடுதல் மேலானது" என்று கூறும் நூல்?
A
புறநானூறு
B
அகநானூறு
C
கலித்தொகை
D
நற்றிணை
Question 33
ஆசிரியப்பா எத்தனை வகைப்படும்?
A
இரண்டு
B
ஐந்து
C
மூன்று
D
நான்கு
Question 34
'பிழையா நன்மொழி' என்று வாய்மையை கூறும் நூல் எது?
A
புறநானூறு
B
அகநானூறு
C
கலித்தொகை
D
நற்றிணை
Question 35
"மாற்றம் என்பது மானிடத் தத்துவம் மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிவேன்!" என்ற பாடலை பாடியவர்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
கண்ணதாசன்
D
மருதகாசி
Question 36
'செல்வத்தின் பயனே ஈதல் துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே' என்ற புறநானூறு வரியை பாடியவர் யார்?
A
நக்கீரனார்
B
மோசிக்கீரனார்
C
காரியாசான்
D
மாறன் பொறையனார்
Question 37
மதுரையில் இருந்த அவையம் துலாக்கோல் போல நடுநிலை மிக்கது என்று கூறும் நூல் எது?
A
மதுரைக்காஞ்சி
B
கைந்நிலை
C
ஆசாரக்கோவை
D
ஐந்திணை எழுபது
Question 38
“செம்மை சான்ற காவிதி மாக்கள்" என்று அமைச்சர்களை போற்றியவர் யார்?
A
திருவள்ளுவர்
B
பொய்கையார்
C
மாங்குடி மருதனார்
D
புல்லங்காடனார்
Question 39
ஆசிரியத் தளை மிகுதியாகவும் வெண்டளை, கலித்தளை ஆகியவை விரவியும் வரும் பா வகை எது?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிப்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 40
இலக்கணக் கட்டுக்கோப்புக் குறைவாகவும் கவிதை வெளியீட்டுக்கு எளிதாகவும் இருக்கும் பா வகை?
A
அகவற்பா
B
வெண்பா
C
வஞ்சிப்பா
D
கலிப்பா
Question 41
திருக்குறள் மற்றும் நாலடியாரில் இடம்பெற்றுள்ள பா வகை?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
வஞ்சிப்பா
D
கலிப்பா
Question 42
"தான் பெற்றதைப் பிறருக்கு வழங்கும் பெருஞ்சித்திரனாரின் பேருள்ளம்" நூலில் புலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
A
புறநானூறு
B
அகநானூறு
C
கலித்தொகை
D
நற்றிணை
Question 43
சேர அரசர்களின் கொடை பெருமையைப் பற்றிக் கூறும் நூல்?
A
திருக்குறள்
B
அகநானூறு
C
நற்றிணை
D
பதிற்றுப்பத்து
Question 44
கலிப்பாவிற்குரிய ஓசை எது?
A
செப்பல்
B
அகவல்
C
துள்ளல்
D
தூங்கல்
Question 45
கண்ணதாசன் எந்த நூலுக்காக சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றார்?
A
சேரமான் காதலி
B
இயேசு காவியம்
C
வனவாசம்
D
மனவாசம்
Question 46
பேகன் மறுமை நோக்கிக் கொடுக்காதவன் என்றுக் கூறியவர் யார்?
A
ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன்
B
மூவாதியார்
C
பரணர்
D
புல்லங்காடனார்
Question 47
கண்ணதாசன் 'கலங்காதிரு மனமே' என்ற 'பாடலை எழுதி திரைப்படப் பாடலாசிரியரான ஆண்டு?
A
1949
B
1942
C
1950
D
1948
Question 48
தலைமுறைக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் மலர் எது?
A
செண்பகம்
B
குறிஞ்சி
C
பிரம்ம கமலம்
D
மூங்கில்
Question 49
யாப்பதிகாரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
முடியரசன்
B
கவிமணி
C
பாரதிதாசன்
D
புலவர் குழந்தை
Question 50
"எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவன்" என்று மலையமான் திருமுடிக்காரியை பாராட்டியவர் யார்?
A
அகத்தியர்
B
ஒளவையார்
C
கபிலர்
D
பெருஞ்சாத்தான்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 50 questions to complete.

8th Tamil lesson1 test

10th Tamil test8

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page