12th Tamil test4

12th Tamil lesson4 test

Congratulations - you have completed 12th Tamil lesson4 test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
"திராவிட வித்தியா பூஷணம்” என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
A
வ.உ.சி
B
சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
C
பரிதிமாற்கலைஞர்
D
உ.வே.சா
Question 2
நற்றினையில் ஔவையார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை? 
A
4
B
15
C
7
D
33
Question 3
“மஞ்சள் குளிப்பாட்டி மையிட்டு முப்பாலும் மிஞ்சப் புகட்ட மிகவளர்ந்தாய்" என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
மணிமேகலை
B
தமிழ்விடுதாது
C
சிலப்பதிகாரம்
D
முக்கூடற்பள்ளு
Question 4
"மகாமகோபாத்தியாய" என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
A
சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
B
உ.வே.சா
C
வ. உ. சி
D
பம்மல் சம்பந்தனார்
Question 5
ஓதற்பிரிவு பற்றிக் கூறும் நூல் எது?
A
சிலப்பதிகாரம்
B
மணிமேகலை
C
தொல்காப்பியம்
D
சீவகசிந்தாமணி
Question 6
புறம், புறப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல் எது?
A
அகநானூறு
B
பரிபாடல்
C
கலித்தொகை
D
புறநானூறு
Question 7
புறநானூற்றில் ஒளவையார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை?
A
33
B
7
C
8
D
15
Question 8
ஒளவையாருக்கு பரிசில் தராமல் காலம் நீட்டித்த சிற்றரசன் யார்?
A
அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி
B
ஆய்
C
தொண்டைமான்
D
நல்லியக்கோடான்
Question 9
“நடை” என்ற சிற்றிதழை நடத்தியவர் யார்?
A
சி. மணி
B
சி.சு. செல்லப்பா
C
பி.எஸ். ராமையா
D
அ. மாதவையா
Question 10
அகநானூற்றில் ஒளவையார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை?
A
4
B
8
C
10
D
15
Question 11
'ஐயாண் டெய்தி மையாடி அரிந்தார் கலைகள்' என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
குண்டலகேசி
B
சிலப்பதிகாரம்
C
சீவக சிந்தாமணி
D
மணிமேகலை
Question 12
சாகுந்தலம் நாடகம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
A
மறைமலையடிகள்
B
சி.வை. தாமோதரனார்
C
பரிதிமாற்கலைஞர்
D
சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
Question 13
குறுந்தொகையில் ஔவையார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை?
A
4
B
15
C
7
D
33
Question 14
Conveyor Belt என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல்லை தேர்ந்தெடுக்கவும்
A
ஊர்திப்பட்டை
B
கடவுச்சீட்டு
C
வானூர்தி கிளம்புதல்
D
நுழைவு இசைவு
Question 15
சங்கநூல்களில் ஔவையார் பாடிய எத்தனை பாடல் நமக்கு கிடைத்துள்ளது ?
A
12
B
33
C
59
D
60
Question 16
இராசகோபாலன் யார் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தன் பெயரை சுப்புரத்தினதாசன் என மாற்றிக் கொண்டார்?
A
பாரதியார்
B
கண்ணதாசன்
C
வாணிதாசன்
D
பாரதிதாசன்
Question 17
உவமைக் கவிஞர் சுரதாவின் இயற்பெயர் என்ன?
A
இராசகோபாலன்
B
சுப்பையா
C
துரைராசு
D
கனக சுப்புரத்தினம்
Question 18
நீதி இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் எப்பாவகையால் இயற்றப்பட்டது?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிப்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 19
சி.மணியின் கவிதை, "எழுத்து" இதழில் எந்த ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து வெளிவந்தது?
A
1949
B
1959
C
1969
D
1979
Question 20
சுவடிகளை வைப்பதற்கும் எடுத்துச் செல்வதற்கும் உபயோகப்படும் கருவியின் பெயர் ?
A
தூக்கு
B
ஏடு
C
எரா
D
பருமல்
Question 21
மறைமலையடிகளின் இயற்பெயர்?
A
வேங்கடசுப்பு
B
சூரிய நாராயண சாஸ்திரி
C
சுவாமி வேதாசலம்
D
வேங்கடரத்தினம்
Question 22
 
A
3 4 1 2
B
3 1 4 2
C
1 2 3 4
D
4 3 2 1
Question 23
வெண்பாவிற்கு உரிய தளை எது?
A
வெண்டளை
B
நிரையொன்றாசிரியத்தளை
C
நேரோன்றாசிரியத்தளை
D
ஒன்றிய வஞ்சித்தளை
Question 24
இந்தியாவிலேயே மிகுந்த சாலை விபத்துகள் நடைபெறும் மாநிலம் எது? 
A
கர்நாடகம்
B
ஆந்திரபிரதேசம்
C
தமிழ்நாடு
D
ஒரிசா
Question 25
சி.மணியின் இயற்பெயர் 
A
மாணிக்கம்
B
ஜெகதீசன்
C
பழனிசாமி
D
சோமசுந்தரம்
Question 26
அதியமானுக்காக தூது சென்றப் புலவர் யார்?
A
கண்ணகனார்
B
கபிலர்
C
ஒளவையார்
D
பிசிராந்தையர்
Question 27
“தேன்மழை” என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
A
வாணிதாசன்
B
மீரா
C
கவிமணி
D
சுரதா
Question 28
மறைமலையடிகள் 'ஞானசாகரம்' என்ற இதழை வெளியிட்ட ஆண்டு?
A
1902
B
1908
C
1911
D
1920
Question 29
“காவியம்" என்ற கவிதை இதழை நடத்தியவர் யார்?
A
சுரதா
B
மு. மேத்தா
C
தாராபாரதி
D
நா. பிச்சமூர்த்தி
Question 30
சங்கம் மருவிய காலத்திலிருந்து _____ இலக்கியம் பெருகத் தொடங்கியது?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிப்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 31
வே. மாலி என்பது யாருடைய புனைப்பெயர் ஆகும்? 
A
சி. மணி
B
மீரா
C
கண்ணதாசன்
D
பசுவய்யா
Question 32
உ.வே.சா நூலகம் எங்குள்ளது?
A
திருவான்மியூரில்
B
மயிலாப்பூர்
C
மறைமலைநகர்
D
அண்ணாநகர்
Question 33
சுரதா பெற்ற விருதுகளில் சரியானது எது?
A
தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது
B
பாரதிதாசன் விருது
C
தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் இராசராசன் விருது
D
அனைத்தும் சரி
Question 34
புதுக்கவிதையில் அங்கதத்தை மிகுதியாகப் பயன்படுத்தியவர் யார்?
A
நாமக்கல் கவிஞர்
B
கவிமணி
C
சி.மணி
D
ஞானக்கூத்தன்
Question 35
இந்தியாவில் ஓர் ஆண்டிற்கு ஏறக்குறைய எத்தனை லட்சம் விபத்துகள் நடக்கின்றனர்?
A
1 லட்சம்
B
3 லட்சம்
C
5 லட்சம்
D
4 லட்சம்
Question 36
அதியமானிடம் நட்பு பாராட்டியவர் யார்?
A
நக்கண்ணையார்
B
ஒளவையார்
C
கபிலர்
D
தேவகுலத்தார்
Question 37
"தாஷிணாத்திய கலாநிதி" என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
A
மீனாட்சி சுந்தரனார்
B
மறைமலையடிகள்
C
உ.வே.சா
D
வேங்கடசாமி நாட்டார்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 37 questions to complete.

11th Tamil test1

12th Tamil test4

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page