12th Tamil test8

12th Tamil lesson8 test

Congratulations - you have completed 12th Tamil lesson8 test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
தற்போது அகத்தியர் மலை என அழைக்கப்படும் மலை எது?
A
பறம்புமலை
B
பொதினி மலை
C
நளிமலை
D
பொதிய மலை
Question 2
பொதினி மலை தற்போது ____ என அழைக்கப்படுகிறது?
A
பொதிகை மலை
B
அகத்தியர் மலை
C
பழனி மலை
D
பச்சை மலை
Question 3
" பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி" என்ற நூலினை எழுதியவர் யார்?
A
கழனியூரன்
B
மா. இராசமாணிக்கனார்
C
திரு.வி.க
D
பெ. சுந்தரம்பிள்ளை
Question 4
கடையெழு வள்ளல்களில் மலையமான் நாட்டை ஆட்சி செய்தவர் யார்?
A
காரி
B
நள்ளி
C
பேகன்
D
அதிகன்
Question 5
"வானரங்கள் கனிகொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சும் மந்திசிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும்" என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார்?
A
திரிகூடராசப்பக் கவிராயர்
B
கடுகுவெளி சித்தர்
C
குமரகுருபர்
D
ஒட்டக்கூத்தர்
Question 6
"வானம் வாய்த்த வளமலைக் கவாஅன் கான மஞ்ஞைக்குக் கலிங்கம் நல்கிய” என்ற சிறுபாணாற்றுப்படை பாடலில் போற்றப்படும் வள்ளல் யார்?
A
பேகன்
B
காரி
C
ஓரி
D
ஆய்
Question 7
இரட்சணிய யாத்திரிகம் _______ ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் பதிப்பாக வெளிவந்தது?
A
1894
B
1880
C
1994
D
1984
Question 8
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமிக்கு தமிழ்ப் பேரவைச் செம்மல் என்ற விருதினை அளித்தபல்கலைக்கழகம் எது?
A
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
B
தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
C
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
D
மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
Question 9
பறம்பு மலையே பிறம்பு மலையாகி, தற்போது _________ என அழைக்கப்படுகிறது
A
பொதிய மலை
B
பிரான் மலை
C
மலையமான் நாடு
D
அதியமான் மலை
Question 10
சிறுபாணாற்றுப்படை காட்டும் பாட்டுடைத் தலைவனின் இன்றைய நிலப்பகுதி?
A
திண்டிவனம்
B
தருமபுரி
C
திண்டுக்கல்
D
ஈரோடு
Question 11
கடையெழு வள்ளல்களில் பொதினி மலையை ஆட்சி செய்தவர் யார்?
A
பாரி
B
பேகன்
C
ஓரி
D
ஆய்
Question 12
பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டறிக.
A
தனித்தமிழ்த் தந்தை - மு.வரதராசனார்
B
ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞர் - மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி
C
தமிழ்த்தென்றல் - திரு.வி.க
D
மொழி ஞாயிறு - தேவநேயப் பாவணார்
Question 13
கடையெழு வள்ளல்களில் “அரிய நெல்லிக்கனியை ஔவைக்கு அளித்தவன்" யார்?
A
ஆய்
B
காரி
C
அதிகன்
D
நள்ளி
Question 14
"வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
A
அப்துல் ரகுமான்
B
எஸ் ராமகிருஷ்ணன்
C
அரு. ராமநாதன்
D
கி. ராஜநாராயணன்
Question 15
குமணன் பற்றிய குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
அகநானூறு
B
புறநானூறு
C
நற்றிணை
D
குறுந்தொகை
Question 16
மயிலை சீனி வேங்டசாமி எழுதிய முதல் நூல் எது?
A
கிறித்துவமும் தமிழும்
B
பௌத்தமும் தமிழும்
C
சமணமும் தமிழும்
D
மறைந்துபோன தமிழ் நூல்கள்
Question 17
இரட்சணிய யாத்திரிகம் எத்தனை பாடல்களை உடையது?
A
3526
B
3326
C
3766
D
3866
Question 18
விழுப்புரம் மாவட்டம் தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள திருக்கோவிலூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள இன்றைய பகுதிகள் எதற்கு உரியவை?
A
தகடூர்
B
நளிமலை
C
மலையமான் நாடு
D
பறம்புமலை
Question 19
கடையெழு வள்ளல்களில் நளிமலையை ஆட்சிசெய்தவன் யார்?
A
அதிகன்
B
காரி
C
பேகன்
D
நள்ளி
Question 20
“கடுவன்" என்பது எவ்விலங்கைக் குறிக்கும் சொல் ?
A
ஆண்குரங்கு
B
ஆண்யானை
C
புலி
D
சிங்கம்
Question 21
'தமிழ் இமயம்' என்று தமிழ் அறிஞர்களால் போற்றப்பட்டவர் யார்?
A
வ.சு.ப.மாணிக்கம்
B
மறைமலையடிகள்
C
தேவநேயப்பாவணர்
D
திரு.வி.க
Question 22
அறிவின் வாயில்களை நோக்கியே மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் கால்கள் நடந்ததனால் அவர் என அழைக்கப்பட்டார்?
A
தமிழ்த் தேனீ
B
செந்தமிழ் ஞாயிறு
C
இலக்கிய செம்மல்
D
முத்தமிழ் காவலர்
Question 23
குமணவள்ளல் ஆண்ட மலை பகுதி எது?
A
நளி மலை
B
பொதினி மலை
C
கொல்லி மலை
D
முதிர மலை
Question 24
“களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்” என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
A
ஆறுமுக நாவலர்
B
தெ.பொ.மீனாட்சி
C
பெ. சுந்தரனார்
D
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
Question 25
கடையெழு வள்ளல்களில் இரவலர்க்கு குதிரையையும், நாட்டையும் தந்தவன் யார்? 
A
நள்ளி
B
பேகன்
C
காரி
D
அதியன்
Question 26
'தகடூர்' என்றழைக்கப்பட்ட தருமபுரியைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி செய்த கடையெழு வள்ளல் யார்?
A
காரி
B
பாரி
C
ஆய்
D
அதியமான்
Question 27
"தமிழுக்குத் தலை கொடுக்க முன்வந்தவன்" என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?
A
குமணன்
B
அதிகன்
C
பேகன்
D
நள்ளி
Question 28
சங்ககாலத்திற்கு பின் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் யார்?
A
பாண்டியர்
B
களப்பிரர்
C
சேரர்
D
சோழர்
Question 29
"அறிமடமும் சான்றோர்க்கு அணி” என்று கடையெழு வள்ளல்களைப் பற்றிக் கூறும் நூல் எது?
A
முதுமொழிக்காஞ்சி
B
பழமொழி நானூறு
C
திணைமொழி ஐம்பது
D
ஐந்திணை ஐம்பது
Question 30
"மறைந்துபோன தமிழ் நூல்கள்" என்ற நூலை இயற்றியவர் யார்?
A
புலவர் குழந்தை
B
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
C
பரிதிமாற்கலைஞர்
D
தேவநேயப்பாவணர்
Question 31
"கோபல்ல கிராமம்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
கி. ராஜநாராயணன்
B
எஸ் ராமகிருஷ்ணன்
C
அப்துல் ரகுமான்
D
கு. அழகிரிசாமி
Question 32
குமண வள்ளலை பற்றிக் குறிப்பிடும் எட்டுத்தொகை நூல் எது? 
A
அகநானூறு
B
புறநானூறு
C
நற்றினை
D
ஐங்குறுநூறு
Question 33
கடையெழு வள்ளல்களில் பொதிய மலையை ஆட்சி செய்தவன் யார்? 
A
ஆய்
B
பேகன்
C
நள்ளி
D
காரி
Question 34
பறம்பு மலையை சூழ்ந்திருந்த ஊர்களின் எண்ணிக்கை ?
A
150
B
200
C
250
D
300
Question 35
'கிறித்துவக் கம்பர்' என்றழைக்கப்படுபவர் யார்?
A
உமறுப்புலவர்
B
எச்.ஏ. கிருட்டிணனார்
C
சுவாமிநாததேசிகர்
D
ஜி.யு. போப்
Question 36
முல்லைக்குத் தேர் தந்தவன் யார்?
A
பாரி
B
காரி
C
நள்ளி
D
அதிகன்
Question 37
“அஞ்சிறைத் தும்பி” என்ற கட்டுரையை இயற்றியவர் யார்?
A
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
B
நாமக்கல் கவிஞர்
C
கவிமணி
D
கண்ணதாசன்
Question 38
சிறுபாணாற்றுப்படையில் உள்ள பாடல் அடிகளின் எண்ணிக்கை?
A
262
B
269
C
270
D
280
Question 39
சிறுபானன் பயணம் தொடங்கிய இடத்திலிருந்து முடித்த இடம் வரை உள்ளவற்றை வரிசைப்படுத்துக?
A
நல்லூர்- எயிற்பட்டினம் -ஆமூர் - வேலூர்- கிடங்கில்
B
கிடங்கில் -வேலூர் -ஆமூர் -எயிற்பட்டினம் - நல்லூர்
C
நல்லூர்- எயிற்பட்டினம் - வேலூர் - ஆமூர்- கிடங்கில்
D
கிடங்கில் - நல்லூர்-  எயிற்பட்டினம் - வேலூர் - ஆமூர்
Question 40
“வரங்கள் சாபங்கள் ஆகுமென்றால் இங்கே தவங்கள் எதற்காக?" என்ற கவிதையை இயற்றியவர் யார்?
A
முடியரசன்
B
கவிமணி
C
அப்துல் ரகுமான்
D
பிச்சமூர்த்தி
Question 41
சிறுபாணாற்றுப்படை பாடலின் பாவகை?
A
வெண்பா
B
கலிவிருத்தம்
C
நேரிசை ஆசிரியப்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 42
கடையெழு வள்ளல்களில், கொல்லிமலையை ஆட்சிசெய்தவன் யார்?
A
ஓரி
B
காரி
C
பேகன்
D
நள்ளி
Question 43
'பில்கிரிம்ஸ் புரோகிரஸ்' என்னும் ஆங்கில நாலை எழுதியவர் யார்?
A
எச்.ஏ.கிருட்டிணனார்
B
வீரமாமுனிவர்
C
ஜான் பவுல்
D
ஜான் பன்யன்
Question 44
கவின்கலைகள் குறித்து தமிழில் வெளிவந்த முதல் நூலான 'தமிழர் வளர்த்த அழகுக்கலைகள்' என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
A
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
B
ஆறுமுக நாவலர்
C
மறைமலையடிகள்
D
ரா.பி.சேதுபிள்ளை
Question 45
கடையெழு வள்ளல்களில் தகடுரை ஆட்சிசெய்தவன் யார்?
A
ஆய்
B
நள்ளி
C
அதிகன்
D
பாரி
Question 46
"நறுவீ உறைக்கும் நாக நெடுவழிச் சிறுவீ முல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல்கிய" என்ற சிறுபாணாற்றுப்படையில் போற்றப்படும் கடையெழு வள்ளல் யார்?
A
பேகன்
B
காரி
C
நள்ளி
D
பாரி
Question 47
அதியமான், ஔவைக்கு அளித்த நெல்லிக்கனியானது எம்மலைப்பகுதியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டது?
A
பூரிக்கல்
B
நெடுங்கல்
C
வத்தல்கல்
D
சிவன் மலை
Question 48
திருநெல்வேலியில் இருந்து வெளிவந்த ______ என்னும் ஆன்மீக மாத இதழில் இரட்சணிய யாத்திரிகம் 13 ஆண்டுகள் தொடராக வெளிவந்தது?
A
சண்டமாருதம்
B
ஞானபோதினி
C
நற்போதகம்
D
பாலபாரதி
Question 49
மயிலை சீனி வேங்கடசாமி ______ மொழியையும் தமிழ் மொழியையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்துள்ளார்? 
A
துளு
B
மலையாளம்
C
கன்னடம்
D
ஆங்கிலம்
Question 50
சிறுபாணாற்றுப்படையின் பாட்டுடைத் தலைவன் யார்?
A
தொண்டைமான் இளந்திரையன்
B
ஓய்மா நாட்டு நல்லியக் கோடன்
C
கரிகால் பெருவளத்தான்
D
முருகன்
Question 51
இரட்சணிய யாத்திரிகம் எத்தனை பருவங்களைக் கொண்டுள்ளது?
A
இரண்டு
B
மூன்று
C
நான்கு
D
ஐந்து
Question 52
பில்கிரிம்ஸ் புரோகிரஸ் என்னும் ஆங்கில நூலை தழுவி _____ என்னும் நூலை எச்.ஏ. கிருட்டிணனார் எழுதினார்
A
இரட்சணிய யாத்திரிகம்
B
இரட்சணிய பாலபோதனை
C
போற்றித் திருஅகவல்
D
இரட்சணிய மனோகரம்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 52 questions to complete.

11th Tamil test1

12th Tamil test8

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page