8th Tamil lesson9 Test

8th Tamil lesson9 Test

8th Tamil lesson 9

Congratulations - you have completed 8th Tamil lesson 9. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
22. நான் வணங்கும் தெய்வங்கள் மூன்று. முதல் தெய்வம் அறிவு: இரண்டாவது தெய்வம் சுயமரியாதை: மூன்றாவது தெய்வம் நன்னடத்தை” என்று கூறியவர் யார்?
A
காந்தி
B
நேரு
C
பெரியார்
D
அம்பேத்கர்
Question 2
27. அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட பாரதம் என்னும் இதழை தொடங்கிய ஆண்டு எது ?
A
1927
B
1925
C
1930
D
1919
Question 3
14. சோழ நிலா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ?
A
கல்யாண்ஜி
B
சி.சு. செல்லப்பா
C
தருமு சிவராமு
D
மு. மேத்தா
Question 4
5. திருமாலை வழிபடச் செல்லும் பெண்கள் பிற பெண்களை எழுப்புவதாக பாடப்பட்ட நூல் எது ? 
A
தேவாரம்
B
திருப்பாவை
C
திருப்பல்லாண்டு
D
திருவெம்பாவை
Question 5
31. இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது அம்பேத்காருக்கு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
A
1990
B
1992
C
1995
D
2000
Question 6
23. ஒடுக்கப்பட்டோருக்குத் தனி வாக்குரிமையும் விகிதாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் எந்த வட்டமேசை மாநாட்டில் வலியுறுத்தினார் ?
A
முதல்
B
இரண்டு
C
மூன்று
D
எதுவுமில்லை
Question 7
11. குணங்கள் + எல்லாம் என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக 
A
குணங்கள் எல்லாம்
B
குணமெல்லாம்
C
குணங்களில்லாம்
D
குணங்களெல்லாம்
Question 8
33. கோமகளின் எந்த புதினம் தமிழக அரசின் விருதைப் பெற்றது ?
A
அன்னை பூமி
B
கிளிக்குண்டு
C
மாலைமலர்
D
அபிமன்யு
Question 9
25. பூனா ஒப்பந்தம் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது ?
A
காந்தியடிகள், அம்பேத்கர்
B
காந்தியடிகள், நேரு
C
அம்பேத்கர், காமராசர்
D
காந்தியடிகள், இர்வின்
Question 10
37."தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாறும் ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு” - இக்குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது?
A
பிறிது மொழிதல் அணி
B
வேற்றுமை அணி
C
இரட்டுற மொழிதல் அணி
D
ஏகதேச உருவக அணி
Question 11
10. நாம் நீக்க வேண்டியவற்றுள் ஒன்று ________
A
பொச்சாப்பு
B
துணிவு
C
மானம்
D
எளிமை
Question 12
38. "ஓடும் இருக்கும் அதனுள்வாய் வெளுத்திருக்கும் நாடுங் குலைதனக்கு நாணாது - சேடியே" - எனத் தொடங்கும் செய்யுளில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது?
A
பிறிது மொழிதல் அணி
B
இரட்டுற மொழிதல் அணி
C
வேற்றுமை அணி
D
ஏகதேச உருவக அணி
Question 13
21. அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக “ஒடுக்கப்பட்டோர் நல்வாழ்வு பேரவை" என்ற அமைப்பை நிறுவிய ஆண்டு?
A
1923
B
1924
C
1925
D
1928
Question 14
28. அம்பேத்கர் நாசிக்கோவில் நுழைவு போராட்டம் நடத்தி வெற்றி கண்ட ஆண்டு?  
A
1930
B
1935
C
1940
D
1938
Question 15
6. திருப்பாவை என்ற நூலை இயற்றியவர் யார்?
A
திருமூலர்
B
பெரியாழ்வார்
C
மாணிக்கவாசகர்
D
ஆண்டாள்
Question 16
17. அம்பேத்கர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் இரத்தனகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள _______ என்னும் ஊரில் பிறந்தார் ?
A
அலிபேக்
B
பூனே
C
சதாரா
D
அம்பவாதே
Question 17
3. இறையரசன் எந்த நூலைத் தழுவி "கன்னிப்பாவை” என்னும் நூலை இயற்றியுள்ளார் ? 
A
திருப்பாவை
B
நாச்சியார் திருமொழி
C
பெருமாள் திருமொழி
D
கம்பராமாயணம்
Question 18
20. 1920 ல் அம்பேத்கர் பொருளாதார படிப்பிற்காக எங்கு சென்றார் ?
A
ஆப்பிரிக்கா
B
அமெரிக்கா
C
இரஷ்யா
D
இலண்டன்
Question 19
2. மன்னும் என்ற சொல்லின் பொருள் ?
A
விருப்பம்
B
பகை
C
மேன்மை
D
நிலைபெற்ற
Question 20
7. சிவபெருமானை வழிபடச் செல்லும் பெண்கள் , பிற பெண்களை எழுப்புவதாகப் பாடப்பட்ட நூல் எது ?
A
திருப்பாவை
B
நாச்சியார் திருமொழி
C
திருவெம்பாவை
D
பெருமாள் திருமொழி
Question 21
36. “கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து" - இக்குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி எது?
A
பிறிது மொழிதல் அணி
B
இரட்டுற மொழிதல் அணி
C
ஏகதேச உருவக அணி
D
வேற்றுமை அணி
Question 22
15. கவலைகள் ______ அல்ல
A
சுமைகள்
B
துன்பங்கள்
C
சுவைகள்
D
கைக்குழந்தைகள்
Question 23
35. சிலேடை என்ற பெயரால் அழைக்கப்படும் அணி எது?
A
பிறிது மொழிதல் அணி
B
இரட்டுற மொழிதல் அணி
C
ஏகதேச உருவக அணி
D
வேற்றுமை அணி
Question 24
30. அம்பேத்கர் எழுதிய "புத்தரும் அவரின் தம்மமும்” என்னும் புத்தகம் எந்த ஆண்டு வெளியானது ?
A
1950
B
1953
C
1957
D
1960
Question 25
4. மார்கழித் திங்களில் பெண்கள் துயிலெழுந்து, பிற பெண்களையும் எழுப்பிக் கொண்டு ஆற்றுக்குச் சென்று நீராடி, இறைவனை வழிபடும் வழக்கம். உண்டு இதனை__________ என்பர்?
A
பாவை நோன்பு
B
மார்கழி நோன்பு
C
கன்னி நோன்பு
D
கார்த்திகை நோன்பு
Question 26
32. சமத்துவச் சமுதாயம் அமைய அம்பேத்கர் ஏற்படுத்திய இயக்கம் ________
A
சமாத சமாஜ் பேரவை
B
சமாஜ் சமாத சங்கம்
C
தீண்டாமை ஒழிப்புப் பேரவை
D
மக்கள் நல இயக்கம்
Question 27
24. மாநிலத்தில் சுயாட்சி வழங்குவதற்கான இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது?
A
1919
B
1930
C
1935
D
1940
Question 28
29. அம்பேத்கருடன் இணைந்து வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தமிழர் யார்?
A
இராவ்பகதூர். இரட்டை மலை சீனிவாசன்
B
இராவ்பகதூர், இர்வின்
C
ராஜகோபாலச்சாரியார், சுப்ரமணிய சிவா
D
லாலா லஜபதிராய், திலகர்
Question 29
9. அடுத்தவர் வாழ்வைக்கண்டு _______ கொள்ளக் கூடாது ?
A
உவகை
B
நிறை
C
அழுக்காறு
D
இன்பம்
Question 30
19. அச்சில் வெளிவந்த அம்பேத்கரின் முதல் நூல் எது ?
A
ஆங்கிலேயரின் செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு
B
ரூபாய் பற்றிய ஆராய்ச்சி
C
இந்தியாவில் சாதிகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
D
இந்தியாவின் தேசியப் பங்கு வீதம்
Question 31
       
A
2 3 4 1
B
4 1 3 2
C
1 2 3 4
D
3 4 1 2
Question 32
34. உவமையை மட்டும் கூறி, அதன் மூலம் கூறவந்த கருத்தை உணர வைப்பது எவ்வகை அணி ஆகும்?
A
வேற்றுமை அணி
B
பிறிது மொழிதல் அணி
C
ஏகதேச உருவக அணி
D
இரட்டுற மொழிதல் அணி
Question 33
18. யாருடைய உதவியால் அம்பேத்கர் உயர்கல்வி கற்க அமெரிக்கா சென்றார் ?
A
பரோடா மன்னன் சாயாஜிராவ்
B
பரோடா மன்னன் அக்பர்
C
பரோடா மன்னன் பீர்பால்
D
பரோடா மன்னர் மகாதேவ்
Question 34
16. மு.மேத்தா எந்த நூலுக்காக சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றார்? 
A
ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு
B
மகுட நிலா
C
ஊர்வலம்
D
கண்ணீர்ப்பூக்கள்
Question 35
     
A
4 3 2 1
B
1 2 3 4
C
4 3 1 2
D
4 1 2 3
Question 36
12. 'நட நாளை மட்டுமல்ல இன்றும் நம்முடையதுதான்' எனத் தொடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் யார்? 
A
அப்துல் ரகுமான்
B
மு. மேத்தா
C
தாராபாரதி
D
சுரதா
Question 37
8. திருவெம்பாவை என்ற நூலை இயற்றியவர் யார் ?
A
குலசேகராழ்வார்
B
சுந்தரர்
C
மாணிக்கவாசகர்
D
ஆண்டாள்
Question 38
26. சுதந்திரத் தொழிலாளர் கட்சியை உருவாக்கியவர் யார் ?
A
அம்பேத்கர்
B
நேரு
C
காந்தி
D
அண்ணா
Question 39
13. வானம்பாடி இயக்கக் கவிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் யார் ?
A
மு. மேத்தா
B
தாராபாரதி
C
தருமு சிவராமு
D
அப்துல் ரகுமான்
Question 40
39. ஒரே செய்யுளை இருபொருள் தரும்படி பாடுவது ?
A
பிறிது மொழிதல் அணி
B
இரட்டுற மொழிதல் அணி
C
வேற்றுமை அணி
D
ஏகதேச உருவக அணி
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 40 questions to complete.

6th tamil lesson2 test

8th Tamil lesson9 Test

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page