9th Tamil test6

9th Tamil lesson6 Test

Congratulations - you have completed 9th Tamil lesson6 Test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
23. யாப்பதிகாரம், தொடையதிகாரம் உள்ளிட்ட 30 நூல்களை எழுதியவர் யார் ?
A
புலவர் குழந்தை
B
வாணிதாசன்
C
பாரதியார்
D
பாரதிதாசன்
Question 2
17. இராவண காவியம் காலத்தின் விளைவு. ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி, புரட்சிப்பொறி உண்மையை உணரவைக்கும் உன்னத நூல் என்று கூறியவர் யார்?
A
வாணிதாசன்
B
முடியரசன்
C
அண்ணா
D
பாரதிதாசன்
Question 3
25. முத்துடைத்தாமம் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு ?
A
பண்புத்தொகை
B
வேற்றுமை தொகை
C
வினைத்தொகை
D
இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை
Question 4
44. 'புதிய ஆத்திச்சூடியை' இயற்றியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
கண்ணதாசன்
D
வாணிதாசன்
Question 5
9. தமிழ்நாடு அரசு தொழிற்நுட்பக் கல்வி இயக்கம் சிற்பக்கலை பற்றி வெளியிடும் நூலின் பெயர் என்ன ?
A
சிற்பச்செந்நூல்
B
மணிமேகலை
C
சிலப்பதிகாரம்
D
எதுவும் இல்லை
Question 6
 
A
3 4 1 2
B
1 2 3 4
C
3 4 2 1
D
4 3 2 1
Question 7
29. நாச்சியார் திருமொழி எத்தனை பாடல்களை உடையது?
A
123
B
243
C
143
D
150
Question 8
34. நாகசுரம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் வாசிக்கப்பட்டது?
A
500
B
600
C
700
D
800
Question 9
       
A
3 4 2 1
B
2 3 4 1
C
1 2 3 4
D
4 3 2 1
Question 10
32. அப்பாவின் சினேகிதர் என்ற சிறுகதைக்காக சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றவர் யார் ?
A
பொன்னுசாமி
B
அசோகமித்திரன்
C
ஆதவன்
D
கு. அழகிரிசாமி
Question 11
6. செப்புத்திருமேனிகளின் பொற்காலம் என்று யாருடைய காலம் அழைக்கப்படுகிறது? 
A
பல்லவர்
B
பாண்டியர்
C
சோழர்
D
சேரர்
Question 12
43. "எத்தனை பெரிய வானம்! எண்ணிப்பார் உனையும் நீயே" எனத் தொடங்கும் பாடலை இயற்றியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
கண்ணதாசன்
D
வாணிதாசன்
Question 13
5. தாராசுரம் ஐராதீஸ்சுவரர் கோவிலைக் கட்டியவர் யார்?
A
இரண்டாம் குலோத்துங்கன்
B
இரண்டாம் இராசராசன்
C
முதலாம் இராசராசன்
D
முதலாம் இராசேந்திரன்
Question 14
20. இராவண காவியம் எத்தனை காண்டங்கள் கொண்டது ?
A
5
B
6
C
8
D
4
Question 15
1."ஓவிய விதானத்து உறைபெறு நித்திலத்து  மாலைத்தாமம் வளையுடன் நாற்றி" என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
சிலப்பதிகாரம்
B
மணிமேகலை
C
சீவக சிந்தாமணி
D
வளையாபதி
Question 16
A
4 3 2 1
B
1 2 3 4
C
1 2 4 3
D
3 4 2 1
Question 17
19. இன்னிளங்குருளை இலக்கணக்குறிப்பு தருக
A
உவமைத்தொகை
B
உரிச்சொற்றொடர்
C
பண்புத்தொகை
D
ஆறாம் வேற்றுமை தொகை
Question 18
31. 'மின்சார பூ' என்ற சிறுகதைக்காக சாகித்திய அகடமி விருது பெற்றவர் யார் ?
A
தீ. ஜானகிராமன்
B
ஆதவன்
C
பொன்னுசாமி
D
கு. அழகிரிசாமி
Question 19
42. மரவேர் என்பது ________ புணர்ச்சி
A
இயல்பு
B
திரிதல்
C
தோன்றல்
D
கெடுதல்
Question 20
7. தமிழ்நாடு சிற்பக்கலை கல்லூரி எங்கு உள்ளது?
A
கும்பகோணம்
B
மாமல்லபுரம்
C
தஞ்சாவூர்
D
மதுரை
Question 21
8. தமிழகத்தில் உலோகப்படிமங்கள் செய்யும் பயிற்சி நிலையம் எது ?
A
சுவாமிமலை
B
கும்பகோணம்
C
மதுரை
D
அனைத்தும் சரி
Question 22
3. சுதைச் சிற்பங்கள் இருந்ததை எந்த நூலின் மூலம் அறிய முடியும் ?
A
மணிமேகலை
B
சிலப்பதிகாரம்
C
சீவகசிந்தாமணி
D
வளையாபதி
Question 23
15. மருத நில வயலில் எந்த மலர்கள் பூத்து நிற்கும்? 
A
காஞ்சி, வஞ்சி
B
அல்லி, காஞ்சி
C
வஞ்சி, அல்லி
D
செந்தாமரை, வஞ்சி
Question 24
27. பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகள் யார்?
A
ஆண்டாள்
B
நீலம்பிகை அம்மையார்
C
ஆதிமந்தியார்
D
காரைக்கால் அம்மையார்
Question 25
28. ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பின் பெயர்?
A
தேவாரம்
B
நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம்
C
திருத்தொண்டத்தொகை
D
கந்தபுராணக் கீர்த்தனை
Question 26
21. இராவண காவியம் எத்தனை பாடல்களை கொண்டது ?
A
3100
B
3500
C
4000
D
2100
Question 27
45. ஆழ்வார்கள் மொத்தம் எத்தனைப்பேர்?
A
63
B
12
C
9
D
10
Question 28
11. நாயக்கர் காலச் சிற்பங்களில் உச்சநிலை படைப்பு எனக் கருதப்படுவது எது ?
A
கோயம்புத்தூருக்கு அருகில் உள்ள பேரூர் சிவன் கோவில்
B
தஞ்சாவூர் பெரிய பிரகதீஸ்வரர் கோவில்
C
தாராசுரம் உள்ள ஐராவதீஸ்வரர் கோவில்
D
புதுக்கோட்டை அருகில் உள்ள நார்த்தாமலை கோவில்
Question 29
36. "உயிர்முன் மெய்" என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக 
A
பனிக்காற்று
B
ஆலிலை
C
மரக்கிளை
D
மணியடி
Question 30
       
A
1 2 3 4
B
4 3 2 1
C
3 4 1 2
D
1 2 4 3
Question 31
46. அன்புநாண் ஒப்புரவுக் கண்ணோட்டம் வாய்மையொ(டு) ஐந்துசால்பு ஊன்றிய தூண் - இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி ?
A
உவமை அணி
B
ஏகதேச உருவக அணி
C
உருவக அணி
D
எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி
Question 32
         
A
1 2 3 4
B
2 3 1 4
C
2 3 4 1
D
4 3 2 1
Question 33
37. இயல்பு புணர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக
A
நுழைவு + தேர்வு
B
பல் + பசை
C
கல்லூரி + சாலை
D
மண் + மலை
Question 34
26. சூடிக்கொடித்த சுடர்கொடி என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
A
பொய்கையாழ்வார்
B
ஆண்டாள்
C
பெரியாழ்வார்
D
திருமழிசையாழ்வார்
Question 35
22. யார்வேண்டுகோளுக்கிணங்க புலவர் குழந்தை திருக்குறளுக்கு 25 நாட்களில் உரை எழுதினார்?
A
பாரதியார்
B
பெரியார்
C
பாரதிதாசன்
D
அண்ணா
Question 36
4. பாண்டியர் காலச் சிற்பக்கலைக்குச் சான்றாக திகழும் கோயில் சிற்பம் எது?
A
கழுகுமலை வெட்டுவான் கோவில் சிற்பம்
B
தஞ்சை பெரிய கோவில்
C
மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோவில்
D
கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவில்
Question 37
47. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்(கு) ஆழி எனப்படு வார்- இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி ?
A
உருவக அணி
B
உவமை அணி
C
ஏகதேச உருவக அணி
D
எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி
Question 38
24. ஆண்டாள் கனவில் யாரை கண்டதாக கூறுகிறார்?
A
வடமதுரையை ஆளும் மன்னன் கண்ணன்
B
வடகிழக்கு ஆளும் மன்னன் இராமன்
C
தென் பகுதியை ஆண்ட மன்னன் கர்ணன்
D
கிழக்கு பகுதியை ஆண்ட மன்னன் நெடுஞ்சேரலாதன்
Question 39
48. உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃகு தாற்றாது எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து-இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி ?
A
உருவக அணி
B
ஏகதேச உருவக அணி
C
உவமை அணி
D
எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி
Question 40
35. நாகசுரக் கருவி எந்த மரத்தால் செய்யப்படுகிறது?
A
மாமரம்
B
ஆச்சா மரம்
C
ஆலமரம்
D
மூங்கில்
Question 41
40. நெடில்த்தொடர்க் குற்றியலுகரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக
A
நாக்கு
B
நெஞ்சு
C
காது
D
மூக்கு
Question 42
18. இடிகுரல் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு தருக.
A
உவமைத்தொகை
B
பண்புத்தொகை
C
வேற்றுமைத்தொகை
D
உரிச்சொற்றொடர்
Question 43
2. தமிழரின் தொடக்க கால சிற்பக்கலைக்கு சான்றாக உள்ளது எது?
A
விமானம்
B
நடுகல்
C
கல்வெட்டு
D
தூண்கள்
Question 44
30. மது என்ற அரக்கனை அழித்தவன் யார் ?
A
கண்ணன்
B
அனுமன்
C
இராமன்
D
இராவணன்
Question 45
14. "சிறை" என்பதன் பொருள்
A
இறகு
B
மலை
C
காடு
D
கொம்பு
Question 46
33. ஒரு சிறு இசை என்ற சிறுகதைக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் யார் ?
A
கு அழகிரிசாமி
B
கண்ணதாசன்
C
வண்ணதாசன்
D
பாரதிதாசன்
Question 47
10. யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் கோயில் கோபுரங்கள் உயரமாக கட்டப்பட்டது?
A
சேர
B
சோழர்
C
பல்லவர்
D
விஜய நகர
Question 48
41. பொதுவர்கள் பொலிஉறப் போர் அடித்திடும் நிலப்பகுதி ______
A
குறிஞ்சி
B
முல்லை
C
மருதம்
D
நெய்தல்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 48 questions to complete.

6th tamil lesson1 test

9th Tamil test6

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page